Čtení

22.03.2020

Hvězdná cesta s Jaroslavem Foglarem.

31. 1. - 1. 2. 2020

Je poslední odpoledne v měsíci Lednu, který nám připomíná spíš větrné Jaro. Vítr je docela silný a změnil několik plánů na dnešní schůzku 19. přední hlídky Royal Rangers - Příbram.

Sešlo se nás celkem patnáct, šest chlapců, šest dívek a tři vedoucí.

První náš počin byl na nedalekém plácku mezi domy, kde hrajeme první hru s názvem:

Podepiš svou planetu. Hráči mají ve dvojici za úkol podepisovat lístečky s názvy planet a při tom držíce se za ruce, musí být na pozoru před vesmírnými piráty, kteří by je mohli připravit o bod.

Hra byla zdárně ukončena a oddíl se odebral i s veškerou batožinou do klubovny. Zde v našich prostorách zavládla Vesmírná cesta skrz záludné otázky, je to vlastně edukativní hra.

Chlapci a dívky hrají proti sobě, na herním plátně je Vesmírná cesta, střídavě odpovídají chlapci a dívky na otázky z odborky Astronomie. Odpovědi jistě znají z několika předešlých schůzek a výprav. Avšak je vidět velké rozdíly ve znalostech.

Vítězí budoucí kosmonauti - chlapci z kmene Bobrů.

Pravidelná schůzka plynule přechází do přípravy večeře - zapojila většina dětí. Někdo rozbaloval, jiný vkládal chléb do sendvičovače a další již jej něčím dobrým obkládali. Uvařil se klubovní čaj a večeře byla hotová. Jak nám chutnala.

Po takovém hodování je nutné vše uklidit, zamést a vynést smetí. Hotovo, uděláno.

Do dveří vchází bratr Dan Kolinger, přivítání s ním je srdečné. Bude nám předčítat z knihy Stínadla se bouří, od Jaroslava Foglara.

Ve velkém sály sborových místností je již vše připraveno k četbě. Čtený příběh nás zavedl do pohnutých dob úzkých uliček, setmělých oken a rozzářených lamp. Můžeme zas na nejeden okamžik prožívat ten příběh Rychlých Šípů ve Stínadlech.

Krátce po půlnoci, usínáme a necháváme si zdát ten skvělý příběh dnešního dne znovu.

Je ráno prvního dne nového měsíce Února, probouzíme se skoro do Jarních dní, už brzo zazní píseň skutečného Jara. Teď nás čeká pořádná práce, zabalit si věci do batohů, provést hygienu, nasnídat se, uklidit v klubovně a v hlavní sborové místnosti dřív, než příjdou rodiče

Druhý ročník čtení je již minulostí, kterou připomene několik fotografií a oddílová kronika.

19. přední hlídka Royal Rangers - Příbram