Aktualizace 13. 10. 2020: Koronavirus

12.5.2020 autor: Petr Walach

Aktualizace 13. 10.
Vládní opatření č. 996 platné do 25. 10. 2020 je nahrazeno opatřením č. 1021, jehož znění, co se týče naší činnosti, je stejné a prodlužuje zákaz do 3. 11. 2020 23:59.

Aktualizace 9. 10.
V souladu s usnesením vlády České republiky č. 995 a č. 996 ze dne 8. 10. 2020 o zákazu provozování zařízení nebo poskytování služeb osobám ve věku 6 až 18 let zaměřených na činnosti obdobné zájmovým vzděláváním podle § 2 vyhlášky č. 74/2005 Sb., jako jsou zejména zájmová, výchovná, rekreační nebo vzdělávací činnost včetně přípravy na vyučování, pozastavujeme naši činnost od 9. 10. 2020 0:00 hod. do 25. 10. 2020 23:59 hod. Zákaz nerozlišuje aktivity uvnitř nebo venku, vztahuje se na všechny prezenční aktivity.

Zákaz mimoškolní činnosti s dětmi

Autor: ČRDM | zařazeno: 9. 10. 2020 | přečteno 1277
Mimoškolní činnost s dětmi je dle usnesení vlády č. 995 a 996 ze čtvrtka 8. října zakázaná od 9. října 0:00 hod. do 25. října 23:59 hod.

"Po konzultacích s některými našimi organizacemi a právníky jsme dospěli k rozhodnutí pozastavit na dva týdny spolkovou činnost. Doufáme, že se situace zlepší a budeme moci činnost obnovit alespoň venku. Jednáme o tom. Online forma pro skupinu dětí moc nefunguje, to jsme si už vyzkoušeli na jaře," říká Aleš Sedláček, předseda České rady dětí a mládeže.

Usnesení Vlády ČR (č. 995 a 996) zakazuje "provozování zařízení nebo poskytování služeb osobám ve věku 6 až 18 let zaměřených na činnosti obdobné zájmovým vzděláváním podle § 2 vyhlášky č. 74/2005 Sb., jako jsou zejména zájmová, výchovná, rekreační nebo vzdělávací činnost."

Podstatné je slovo "obdobné" ve spojení "činnosti obdobné zájmovým vzděláváním." Naše spolky sice neposkytují služby dle dané vyhlášky, ale svojí povahou jsou naše aktivity obdobné aktivitám podle dané vyhlášky (např. střediska volného času). Obdobné (nebo totožné) jsou naše aktivity jistě i úrovní epidemického rizika.

Zákaz je platný od půlnoci z 8. na 9. října 2020 (tedy okamžitě), prozatím do 25. října. Zákaz nerozlišuje aktivity uvnitř nebo venku, vztahuje se na všechny.

Usnesení Vlády ČR v plném znění si můžete stáhnout zde:
Usnesení Vlády ČR č. 995 a Usnesení Vlády ČR č. 996